Arbetsgivare

Konsumentkooperationen Pensionsstiftelse

Pensions- stiftelsen

Stiftelsen tryggar utfästelser om förmånsbaserad ålderspension till tjänstemän.

Information till era anställda

Anställda i kooperativt eller folkrörelseägt förtetag är försäkrade hos Folksam.